"MEA EST PILA"

TITUS MACCIUS PLAUTUS, (250 – 184 V. CHR.)

Het was een koude avond op 9 januari 2004 dat zich in een residentie, gelegen aan de Ginnekenmarkt onder leiding van de heer B.R.D. Zoontjens en de heer T.L. Klerx een gedistingeerd gezelschap verzamelde. Het betrof twaalf studenten van de International Hotel Management School Breda, de heeren Delvaux, Haak, van Munster, Oostdijk, Klerx, Langermans, van Es, Zoontjens, Colmbijn, Zonderland, Becker en de heer Hotke. Op die avond, in een enkel door een kaars verlichte kamer, bevond zich een gezelschap, allen verschillend in karakter en opvattingen, en delend een gezamenlijke interesse in het hockeyspel.

Gezamenlijk waren zij tot de conclusie gekomen dat geen van de reeds bestaande dispuutgezelschappen hen voldeed, en daardoor hadden zij de collectieve ambitie om een extra waarde aan het Bredaasche studentenleven toe te voegen. Alleen door de oprichting van een eigen dispuut zouden zij hun verheven idealen zoals stijl, fatsoen en respect voor studentikoze vriendschap kunnen verwezenlijken. Dit alles om de collectiviteit binnen het dispuut te verdiepen en dit uit te stralen naar de steeds meer geïndividualiseerde maatschappij. Na een periode van noeste arbeid door het gezelschap, waarbij alle individuele karaktereigenschappen en visies resulteerde in een collectief bestand over hoe dit nieuwe dispuut er dan uit zou moeten komen te zien, was het dan zover.

Hoort! 12 februari 2004 was het een feit, als eerste en enige Herendispuut verbonden aan de International Hotel Management School Breda, stond daar een groep Heeren klaar om tezamen met hun idealen ten strijde te trekken. Daar stonden ze dan, aan het begin van een lange weg; de studententijd. Zoals menig individu u kan vertellen de mooiste tijd van het leven, waarin vriendschappen worden gemaakt, visies worden gecreëerd en karakters worden versterkt. Voor sommigen onder u behelst de studententijd niet meer dan het volgen van colleges en het lezen van overbodige literatuur. Indien u een individu bent, die de geneugten des levens op waarde weet te schatten, zult u ontdekken dat er meer is in dit leven. Gevoed door de waarden en levensopvattingen die binnen een hotelschool heersen als ook de Bredaasche geneugten, bezitten alle Heeren een authentiek bourgondische levensstijl, welke garant staat voor veel gezelligheid en uitbundigheid. Als de nacht komt en de gedachten losbreken, mag het vanzelf spreken dat wij de luister hebben...

Carpe Nocte

Bestuur

Bestuur

Heer Roos - Heer Logister - Heer van Haaster - Heer Canfijn - Heer Verkerk

Actieve Leden

Actieve Leden

Heer Teuwen - Heer Huberts - Heer Langelaan - Heer Claassen - Heer Canfijn - Heer Siekkötter - Heer van Haaster - Heer Logister - Heer Takken - Heer Roos - Heer Verkerk

Contact

Mgr. Hopmansstraat 3, 4817 JT Breda
www.heeren69.nl